Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Tuesday 8. 10. 2002 o 19:30, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 2002
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (slovenská) – symfonický orchester
 • Zbor Konzervatória v Bratislave (slovenská) – zbor
 • Andrew Parrott (britská) – dirigent
 • Dušan Bill (slovenská) – zbormajster
 • Daniela Varínska (slovenská) – klavír
 • Simona Houda-Šaturová (slovenská) – soprán
 • Denisa Hamarová (slovenská) – alt
 • Otokar Klein (slovenská) – tenor
 • Juraj Peter (slovenská) – bas
Program
 • Johannes Brahms – Koncert pre klavír a orchester č. 2 B dur, op. 83
 • Ján Levoslav Bella – Omša Es dur pre sóla, zbor a orchester
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (slovenská) – symfonický orchester
 • Zbor Konzervatória v Bratislave (slovenská) – zbor
 • Andrew Parrott (britská) – dirigent
 • Dušan Bill (slovenská) – zbormajster
 • Daniela Varínska (slovenská) – klavír
 • Simona Houda-Šaturová (slovenská) – soprán
 • Denisa Hamarová (slovenská) – alt
 • Otokar Klein (slovenská) – tenor
 • Juraj Peter (slovenská) – bas
Program
 • Johannes Brahms – Koncert pre klavír a orchester č. 2 B dur, op. 83
 • Ján Levoslav Bella – Omša Es dur pre sóla, zbor a orchester

Porovnaj s bulletinom