Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Wednesday 2. 10. 2002 o 17:00, Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
Späť na zoznam koncertov BHS 2002
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Moyzesovo kvarteto (slovenská) – komorný súbor
  • Lubomír Malý (česká) – 1. viola
  • Richard Gašpar (slovenská) – kontrabas
Program
  • Ján Levoslav Bella – Sláčikové kvinteto d mol
  • Antonín Dvořák – Sláčikové kvinteto G dur, op. 77
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
  • Moyzesovo kvarteto (slovenská) – komorný súbor
  • Lubomír Malý (česká) – 1. viola
  • Richard Gašpar (slovenská) – kontrabas
Program
  • Ján Levoslav Bella – Sláčikové kvinteto d mol
  • Antonín Dvořák – Sláčikové kvinteto G dur, op. 77

Porovnaj s bulletinom