Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Tuesday 1. 10. 2002 o 19:30, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 2002
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (slovenská) – symfonický orchester
 • Charles Olivieri-Munroe (kanadská) – dirigent
 • John-Edward Kelly (americká) – saxofón
Program
 • Igor Stravinskij – Concerto inEd “Dumbarton Oaks“
 • Frank Martin – Balada pre saxofón a orchester
 • Jacques Ibert – Concertino da camera
 • Sergej Prokofiev – Symfónia č. 5 B dur, op. 100
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (slovenská) – symfonický orchester
 • Charles Olivieri-Munroe (kanadská) – dirigent
 • John-Edward Kelly (americká) – saxofón
Program
 • Igor Stravinskij – Concerto inEd “Dumbarton Oaks“
 • Frank Martin – Balada pre saxofón a orchester
 • Jacques Ibert – Concertino da camera
 • Sergej Prokofiev – Symfónia č. 5 B dur, op. 100

Porovnaj s bulletinom