Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Utorok 1. 10. 2002 o 19:30, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 2002
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Symfonický orchester Slovenského rozhlasu (slovenská) – symfonický orchester
  • Charles Olivieri-Munroe (kanadská) – dirigent
  • John-Edward Kelly (americká) – saxofón
Program
  • Igor Stravinskij – Concerto inEd “Dumbarton Oaks“
  • Frank Martin – Balada pre saxofón a orchester
  • Jacques Ibert – Concertino da camera
  • Sergej Prokofiev – Symfónia č. 5 B dur, op. 100