Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Štvrtok 27. 9. 2001 o 19:30, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 2001
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Štátny symfonický orchester Poľského rozhlasu Katovice (poľská) – symfonický orchester
  • Gabriel Chmura (poľská) – dirigent
  • Izabella Klosiñska (poľská) – soprán
  • Wojciech Drabowicz (poľská) – barytón
Program
  • Roman Berger – Memento po smrti M. Filipa pre veľký orchester
  • Eugeniusz Knapik – Up to the Silence pre soprán, barytón a orchester
  • Gustav Mahler – Symfónia č. 1 D dur (Titan)