Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Pocta Johannovi Sebastianovi Bachovi

Nedeľa 24. 9. 2000 o 17:00, Veľký evanjelický kostol
Späť na zoznam koncertov BHS 2000
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
 • The Swingle Singers (britská) – zbor
 • Joanna Forbes (britská) – umelecký vedúci
Program
 • The Swingle Singers – Fúga d mol (Z umenia fúgy) upr./arr. W. Swingle
 • The Swingle Singers – Bourrée II (Z Anglickej suity č. 2) upr./arr. W. Swingle
 • The Swingle Singers – Prelúdium č. 12 f mol (Z Dobre temperovaného klavíra II) upr./arr. W. Swingle
 • The Swingle Singers – Largo (zo Suity pre čembalo f mol) upr./arr. W. Swingle
 • The Swingle Singers – Badinerie (zo Suity č. 2 h mol) upr./arr. W. Swingle
 • The Swingle Singers – In Dulci Jubilo, BWV 608 upr./arr. J. Rathbone
 • The Swingle Singers – “Sleepers Wake“ (z kantáty č. 40) upr./arr. B. Parry
 • The Swingle Singers – “Sleepers Wake“ chorál upr./arr. B. Parry
 • Michael Nyman – Balancing The Books
 • Georg Friedrich Händel – Hornpipe (z Vodnej hudby) upr./arr. M. Williams
 • Georg Friedrich Händel – Air (zo Suity pre čembalo E dur) upr./arr. W. Swingle
 • Johann Sebastian Bach – Umenie fúgy
 • Johann Sebastian Bach – Fúga pre organ e mo, BWV 578 upr./arr. W. Swingle
 • Johann Sebastian Bach – Fúga c mol, BWV 871/2 upr./arr. M. Williams
 • Johann Sebastian Bach – Fúga pre organ g mol, BWV 542 upr./arr. B. Parry
 • Peter Zagar – Love in Life
 • Wilhelm Friedmann Bach – Jar opr./arr. W. Swingle
 • Johann Christian Bach – Andante (zo Sonáty č. 2, op. 12) upr./arr. W. Swingle
 • Carl Philipp Emanuel Bach – Solfeggietto upr./arr. W. Swingle
 • The Swingle Singers – Ticket to Ride upr./arr. A. L’Estrange
 • The Swingle Singers – Blackbird / I Will upr./arr. J. Rathbone
 • The Swingle Singers – Drive My Car upr./arr. upr./arr. S. Lesley
 • Johann Sebastian Bach – Fúga (Estro Harmonico, č. 11, op. 3) upr./arr. W. Swingle