Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Tuesday 5. 10. 1999 o 19:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1999
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Štátna filharmónia Košice (slovenská) – symfonický orchester
 • Paweł Przytocki (poľská) – dirigent
 • Eugen Indjić ( francúzska/americká) – klavír
Program
 • Grażyna Bacewicz – Hudba pre sláčiky, trúbky a bicie
 • Jozef Podprocký – Symfónia č. 2 “Ecce homo“
 • Fryderyk Chopin – Krakoviak pre klavír a orchester, op. 14
 • Fryderyk Chopin – Variácie B dur na tému “Là ci darem la mano“, op. 2
 • Fryderyk Chopin – Fantázia A dur na poľské témy, op. 13
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Štátna filharmónia Košice (slovenská) – symfonický orchester
 • Paweł Przytocki (poľská) – dirigent
 • Eugen Indjić ( francúzska/americká) – klavír
Program
 • Grażyna Bacewicz – Hudba pre sláčiky, trúbky a bicie
 • Jozef Podprocký – Symfónia č. 2 “Ecce homo“
 • Fryderyk Chopin – Krakoviak pre klavír a orchester, op. 14
 • Fryderyk Chopin – Variácie B dur na tému “Là ci darem la mano“, op. 2
 • Fryderyk Chopin – Fantázia A dur na poľské témy, op. 13

Porovnaj s bulletinom