Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Utorok 5. 10. 1999 o 19:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1999
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Informácie z bulletinu
Interpreti
  • Štátna filharmónia Košice (slovenská) – symfonický orchester
  • Paweł Przytocki (poľská) – dirigent
  • Eugen Indjić ( francúzska/americká) – klavír
Program
  • Grażyna Bacewicz – Hudba pre sláčiky, trúbky a bicie
  • Jozef Podprocký – Symfónia č. 2 “Ecce homo“
  • Fryderyk Chopin – Krakoviak pre klavír a orchester, op. 14
  • Fryderyk Chopin – Variácie B dur na tému “Là ci darem la mano“, op. 2
  • Fryderyk Chopin – Fantázia A dur na poľské témy, op. 13