Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Tuesday 28. 9. 1999 o 19:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie
Späť na zoznam koncertov BHS 1999
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Festivalový orchester (slovenská) – komorný orchester
 • Spevácky zbor mesta Bratislavy (slovenská) – spevácky zbor
 • Andrew Mogrelia (britská) – dirigent
 • Ladislav Holásek (slovenská) – zbormajster
 • Adriana Kohútková (slovenská) – soprán
 • Denisa Šlepkovská (slovenská) – mezzosoprán
 • Simon Šomorjai (slovenská) – tenor
 • Aleš Bárta (slovenská) – organ
 • Jozef Šimonovič (slovenská) – recitácia
Program
 • Giovanni Battista Pergolesi – Stabat Mater
 • Ivan Hrušovský – Requiem na záver tisícročia pre recitátora, soprán, tenor, veľký miešaný zbor, organ, plechové dychové nástroje, bicie nástroje
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Festivalový orchester (slovenská) – komorný orchester
 • Spevácky zbor mesta Bratislavy (slovenská) – spevácky zbor
 • Andrew Mogrelia (britská) – dirigent
 • Ladislav Holásek (slovenská) – zbormajster
 • Adriana Kohútková (slovenská) – soprán
 • Denisa Šlepkovská (slovenská) – mezzosoprán
 • Simon Šomorjai (slovenská) – tenor
 • Aleš Bárta (slovenská) – organ
 • Jozef Šimonovič (slovenská) – recitácia
Program
 • Giovanni Battista Pergolesi – Stabat Mater
 • Ivan Hrušovský – Requiem na záver tisícročia pre recitátora, soprán, tenor, veľký miešaný zbor, organ, plechové dychové nástroje, bicie nástroje

Porovnaj s bulletinom