Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Symfonický orchester Čs. rozhlasu v Prahe

Thursday 22. 4. 1965 o 20:00, Koncertná sieň Slovenskej filharmónie 2) 5)
Späť na zoznam koncertov BHS 1965
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
 • Symfonický orchester Čs. rozhlasu v Prahe (Česko) – symfonický orchester
 • Milan Bauer (Slovensko) – husle
 • Alois Klíma (Česko) – dirigent
Program
 • Dezider Kardoš – V. symfónia (premiéra)
 • Antonín Dvořák – Koncert pre husle a orchester a mol opus 53
 • César Franck – Symfónia d mol
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
 • Symfonický orchester Čs. rozhlasu v Prahe (Česko) – symfonický orchester
 • Milan Bauer (Slovensko) – husle
 • Alois Klíma (Česko) – dirigent
Program
 • Dezider Kardoš – V. symfónia (premiéra)
 • Antonín Dvořák – Koncert pre husle a orchester a mol opus 53
 • César Franck – Symfónia d mol
5) KARDOŠ, D.: Symfónia č. 5. [cit 2016-10-18] Dostupné na [http://hc.sk/hudba/dielo-detail/4252]
2) JURÍK, M.: Bratislavské hudobné slávnosti 1965. Bratislava : Koncertná a divadelná kancelária v Bratislave, 1965. ISBN k-13*51265.

Porovnaj s bulletinom