Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 
O tomto koncerte zatiaľ nemáme žiadne informácie.
o ,
Späť na zoznam koncertov BHS
Ak chcete zobraziť bulletin stlačte plus vľavo hore na stránke.

Koncert, ako zaznel reálne

Interpreti
Program
Informácie z bulletinu
Interpreti
Nemáme informácie.
Program
Nemáme informácie.
Informácie z ďalších zdrojov
Interpreti
Program

Porovnaj s bulletinom