Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Bratislavské hudobné slávnosti, projekt digitalizácie bulletinov

Vítame vás na stránkach projektu digitalizácie bulletinov a spracovávania informácií o archívnych ročníkoch festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Projekt vznikol v spolupráci Slovenskej filharmónie a Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline v roku 2014. Overovanie a odborné spracovanie podkladov prebieha na pôde Slovenskej filharmónie od roku 2015. Momentálne je dostupných prvých 10 ročníkov 1965–1974. Pripravujeme ďalšie desaťročie 1975–1984. Zároveň informácie z prvého ročníka 1965 sme začali overovať v dobovej tlači.

Prejdite rovno do sekcie Ročníky, alebo skúste prechádzať hypertextové registre, momentálne je funkčný Hypertextový menný register interpretov, Hypertextový menný register skladateľov a Register telies.

Alebo skúste priamo vyhľadávanie podľa mena, skladby alebo nástroja…