Projekt digitalizácie a overovania bulletinov
 

Bratislavské hudobné slávnosti, projekt digitalizácie bulletinov

aVítame vás na stránkach beta verzie projektu digitalizácie bulletinov a spracovávania informácií o archívnych ročníkoch festivalu Bratislavské hudobné slávnosti. Projekt vznikol v spolupráci Slovenskej filharmónie a Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline v roku 2014. Overovanie a odborné spracovanie podkladov prebieha na pôde Slovenskej filharmónie od roku 2015. Momentálne je podrobne spracovaných prvých 10 ročníkov 1965–1974. Pripravujeme ďalšie desaťročia – tie sú už k dispozícii online, ale nie sú overené: 1975–1993 ešte overujeme dáta z bulletinov, 1994–2013 sú dáta z bulletinov overené a pokračujeme overovaním v tlači a iných médiách.

Nasledujúce platí pre ročníky 1965–1974: Prejdite rovno do sekcie Ročníky, alebo skúste prechádzať hypertextové registre, momentálne je funkčný Hypertextový menný register interpretov, Hypertextový menný register skladateľov a Register telies. Alebo skúste priamo vyhľadávanie podľa mena, skladby alebo nástroja…