Warning: Use of undefined constant INCLUDES - assumed 'INCLUDES' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/www/bhsfestival.sk/www/2010/sk/config.php on line 12
Bratislavské hudobné slávnosti
 

Bratislavské hudobné slávnosti

46. ročník, Bratislava, 19. 11. – 6. 12. 2010

ÚVOD AKTUALITY PROGRAM VSTUPENKY ORGANIZÁTORI ARCHÍVY

Bratislavské hudobné slávnosti

Bratislavské hudobné slávnosti
46. ročník
19. 11. – 6. 12. 2010

Hlavný usporiadateľ
Slovenská filharmónia z poverenia a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
BHS sa konajú pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča
Čestná prezidentka BHS – Edita Gruberova

Ceny vstupeniek

Ceny vstupeniek, dokument na stiahnutie

Programy na stiahnutie

skladačka v slovenskom jazyku, dokument PDF
skladačka v anglickom jazyku, dokument PDF

Tlačová správa – Bratislavské hudobné slávnosti 2010

46. ročník Bratislavských hudobných slávností sa aj tento rok uskutoční na prelome novembra a decembra od 19.11. – 6.12.2010.

Tento ročník sa určite zapíše do histórie festivalu privítaním hosťa, ktorý sa do Bratislavy na koncertné pódium vracia po prakticky troch desaťročiach – s orchestrom Camerata Salzburg vystúpi vynikajúca slovenská sopranistka Ľubica Orgonášová (27.11.).

Ambíciou organizátorov je predstaviť opäť niekoľko významných zahraničných orchestrov s dirigentskými a interpretačnými osobnosťami ako sú Česká filharmóniaKen-Ichirom Kobayashim, Filharmóniu Haag s Neeme Järvim a sólistkou Dagmar Peckovou, Budapest Festival OrchestraIvánom Fischerom a klaviristom Emanuelom Axom, Arménsku filharmóniu Eduardom Topchianom a ďalšie. Vyvrcholením bude hosťovanie Orchestra Mariinskeho divadla z Petrohradu s legendárnym dirigentom Valerym Gergievom.

Od júna tohto roku Slovensko predsedá krajinám V4 – na túto skutočnosť reaguje aj jeden z koncertov BHS (28.11.), na ktorom sa predstavia umelci Maďarska, Poľska, a Slovenska interpretujúc diela skladateľov pochádzajúcich z krajín V4: so Slovenskou filharmóniouSlovenským filharmonickým zborom vystúpi maďarský klavirista Jenö Jandó pod taktovkou poľského dirigenta Tomasza Bugaja. Na programe sú diela Bartóka, Dvořáka, Góreckého a premiéra diela slovenského skladateľa Juraja Vaja s názvom Midraš.

V súvislosti so Svetovou výstavou v Šanghaji a propagáciou umeleckých súborov krajiny a mesta, využili organizátori BHS európske turné Filharmónie Šanghaj. Orchester sa predstaví pod taktovkou aj na starom kontinente známeho dirigenta Muhaia Tanga so sólistkou Mélodie Zhao.

Rok kresťanskej kultúry na Slovensku sa odzrkadlí v dramaturgii niekoľkých koncertov, napríklad uvedením Dvořákovho diela Te Deum, Szymanowského Stabat mater a ďalších. Dramaturgia festivalu reflektuje aj výročia významných hudobných skladateľov – slovenských i svetových: zo slovenských napríklad Romana Bergera, zo svetových Chopina, Mahlera, či Schumanna. Chopinov klavírny koncert e mol si vypočujeme v interpretácii Piotra PalecznéhoKrakovskou filharmóniou pod taktovkou Pawla Przytockého. Chopin zaznie aj na programe komorného koncertu s významnými sólistami – klaviristom Pavlom Gililovom a violončelistom Ivanom Monighettim, ale aj na klavírnom recitáli Fína Henriho Sigfridssona. Mahler je na programe koncertu hostí z Haagu a Petrohradu.

Aj na tohtoročnom festivale pokračujeme v tradícii prizývania umelcov z predsedajúcej krajiny EÚ v čase konania festivalu – tentoraz je to Belgicko a flámsky komorný orchester Anima Eterna (na programe bude Monteverdi).

K významným večerom na 46. ročníku bude určite patriť účinkovanie dvoch hostí, ktorí sú v Bratislave vždy vítaní – huslistu Vadima Repina a klaviristu Borisa Berezovského. Klavírne recitály budú aj tento rok dva: v interpretácií už spomínaného mladého fínskeho umelca Henriho Sigfridssona, víťaza súťaže Gézu Andu 2000 v Zürichu a medzinárodnej klavírnej súťaže v Bonne a popredného slovenského sólistu Mikuláša Škutu.

Z ďalších zaujímavých sólistov spomeňme violončelistu Gautiera Capuçona a huslistu Dalibora Karvaya, ktorí budú účinkovať so Slovenskou filharmóniou - obidvaja sú víťazmi súťaže New Talent - Ceny Nadácie SPP (Capuçon 2001, Karvay 2005).

Pripomenieme si aj 50 rokov existencie Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala, na ktorého koncerte bude sólistom Václav Hudeček.

Festivalový výbor aj tento rok objednal dielo od slovenského skladateľa – tentoraz netradične s nádychom džezu – od Matúša Jakabčica; bude na programe koncertu Štátneho komorného orchestra Žilina (2.12.).

Ako lahôdku pripravujeme vystúpenie mimoriadne zaujímavého talianskeho violončelistu Giovanniho Sollimu, ktorý naštuduje program v spolupráci s niekoľkými slovenskými violončelistami.

K programom hodným pozornosti poslucháčov bude určite patriť aj na Slovensku vôbec prvé - koncertné uvedenie opery syna veľkého Johanna Sebastiana - Johanna Christiana Bacha - Amadis de Gaule.

Súčasťou BHS je aj tento rok zaujímavá koncepcia dramaturgie niekoľkých komorných koncertov – napríklad pokračujeme v uvádzaní piesňového cyklu – tentoraz Maďarská pieseň na Slovensku (2008 Nemecká pieseň na Slovensku, 2009 Slovenské spevy). Poctou slovenskej avantgarde bude koncert v podaní súboru Quasars (23.11.).

Na medzinárodnú tribúnu mladých interpretov New Talent – Cena Nadácie SPP sa do semifinále spomedzi troch desiatok prihlásených prebojovalo osem mladých umelcov z Kanady, Španielska, Nemecka, Maďarska, Lotyšska, Bieloruska a Českej republiky. Komorné koncerty sú na programe v piatok 26.11. 2010 – traja finalisti sa predstavia v pondelok 29.11. so Symfonickým orchestrom Slovenského rozhlasu pod taktovkou Rastislava Štúra.

Manažment BHS