Bratislavské hudobné slávnosti

45. ročník, Bratislava, 20. 11. – 6. 12. 2009

ÚVOD AKTUALITY PROGRAM VSTUPENKY ORGANIZÁTORI ARCHÍVY

Bratislavské hudobné slávnosti

Bratislavské hudobné slávnosti
45. ročník
20. 11. – 6. 12. 2009

Hlavný usporiadateľ
Slovenská filharmónia z poverenia a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR
BHS sa konajú pod záštitou prezidenta SR Ivana Gašparoviča
Čestná prezidentka BHS – Edita Gruberova