BHS

Bratislavské hudobné slávnosti

Bratislavské hudobné slávnosti

Hlavný usporiadateľ

Slovenská filharmóniaOd roku 2005 sa stala hlavným usporiadateľom Bratislavských hudobných slávností Slovenská filharmónia z poverenia Ministerstva kultúry SR.

Tlačové správy

20. 8. 2005Tlačová správa – dokument na stiahnutie.

Aktuality

Program festivalu v PDF na stiahnutieSlovenská verzia – dokument na stiahnutie [384 kB]
Anglická verzia – dokument na stiahnutie [384 kB]
Nemecká verzia – dokument na stiahnutie [384 kB]
[25. 8. 2005]

Muzikologická konferencia s medzinárodnou účasťouV dňoch 5.–7. októbra 2005 sa uskutoční muzikologická konferencia s medzinárodnou účasťou TRADÍCIA – INOVÁCIA – MODERNOSŤ vo vývojových premenách. Usporiadateľom konferencie je Slovenská muzikologická asociácia pri Slovenskej hudobnej únii v spolupráci s Katedrou hudobnej vedy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského a ďalšími inštitúciami. Miesto konania – Univerzitná knižnica v Bratislave, Michalská ulica 1.[20. 8. 2005]

Edita Gruberova opäť na BHSPo dvoch rokoch na BHS zavíta fenomenálna sopranistka Edita Gruberova. Bude účinkovať v koncertnom prevedení opery Gaetana Donizettiho Roberto Devereux v stredu 14. 9. Verejná generálka koncertu je vo štvrtok 8. 9. o 11.00 h.[16. 7. 2005]

New Talent 2005 – Cena Nadácie SPPMedzinárodná tribúna mladých interpretov, iniciovaná roku 1969 Yehudi Menuhinom, je súťažou mladých hudobníkov, ktorú organizuje Európske vysielacia únia EBU v mene Medzinárodnej hudobnej rady UNESCO. Spoluorganizátorom súťaže je Slovenský rozhlas a BHS. Medzinárodná porota vybrala tento rok z  dvadsaťjeden zvukových nahrávok súťažiacich z dvanástich krajín osem semifinalistov (prezentácia na dvoch komorných koncertoch 30. septembra). Traja z nich sa predstavia na finálovom koncerte súťaže (v pondelok 3. októbra), aby sa jeden stal víťazom a držiteľom titulu New Talent 2005 – Ceny Nadácie SPP.[12. 7. 2005]

Objednávka Festivalového výboruNa objednávku Festivalového výboru vznikla skladba Vladimíra Godára Malá suita pre malého Davida pre husle, gitaru, sláčikový orchester a čembalo. Zaznie na koncerte v stredu 5. 10. o 19.30 v Koncertnej sieni Slovenskej filharmónie. Štátny komorný orchester Žilina diriguje Peter Breiner, sólistami budú Andrej Šeban – gitara a Stano Palúch – husle.[5. 7. 2005]

Predpredaj vstupeniek

KoncertyPredpredaj vstupeniek na podujatia BHS v koncertných sieňach v Slovenskej filharmónii, v budove Reduty

od 22. 8. 2005 pondelok–piatok: 13.00–18.00 h, sobota 9.00–13.00 h

od 5. 9. 2005 pondelok–piatok 13.00-19.00 h, streda 8.00–19.00 h, sobota 9.00 – 13.00 h

počas BHS pondelok–piatok 13.00-19.00 h, streda 8.00–19.00 h, sobota 9.00 – 13.00 h, v sobotu a v nedeľu hodinu pred koncertom

Info: tel. do pokladnice (02) 5920 8292

© Copyright Bratislavské hudobné slávnosti
Posledná úprava 28. augusta 2005

Fotogalérie

7. 7. 2005Pripravujeme pre Vás fotogalériu z minulých ročníkov BHS

Aktuality

Program

Organizácia

Archívy

Manažment Bratislavských hudobných slávností
Medená 3, 816 01 Bratislava
tel. (02) 5443 0378
tel/fax (02) 5443 2029
e-mail bhsfest@nextra.sk, info@bhsfestival.sk
Pripomienky k obsahu zasielajte
na adresu webmaster@bhsfestival.sk