Bratislavské hudobné slávnosti 2014

50. ročník medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti Hlavný usporiadateľ Slovenská filharmónia z poverenia a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR Záštitu nad BHS prevzal minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič. Vážení návštevníci, prejdite na program 50. ročníka BHS.

otvoriť