Bratislavské hudobné slávnosti 2014

50. ročník medzinárodného festivalu Bratislavské hudobné slávnosti

Hlavný usporiadateľ
Slovenská filharmónia z poverenia a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

Záštitu nad BHS prevzal minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič.

Vážení návštevníci, prejdite na program 50. ročníka BHS.

Udalosti

otvoriť